KOMÍNY

Výukový online systém I.
  • V současné době existují tři typy komínů: jednovrstvé, dvouvrstvé a třívrstvé. Komíny jsou obdelníkového, čtvercového a kruhového průřezu. Jednovrstvé a dvouvrstvé komínové systémy jsou do dnešní doby stále technickými normami povoleny, avšak pro odvod spalin v moderních a vysoce účinných spotřebičích jsou již nevhodné.
  • Pro kamna jsou vhodná komínová tělesa s vnitřním průměrem průduchu 160 mm - 180 mm, není však problém pořídit komín s průměrem 200 mm a přes redukce průměr zúžit.
  • Nejmenší dovolená účinná výška kom. průduchu je 5 m. V jednotlivých případech je možno připojit spotřebič i do kom. průduchu s menší účinnou výškou než 5 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška dostačující.
  • Minimální vzdálenost povrchu komínového pláště od hořlavých konstrukcí je 5 cm (tj. vzdálenost komínu od stěn, konstrukcí krovů, obezdívek v půdních prostorách aj.)

Sopouch

  • Sopouchy mají být co nejkratší a přímé. Vnitřní průměr komínu nesmí být menší, než je hrdlo spotřebiče.
  • K jednomu komínovému průduchu lze za určitých podmínek připojit i několik spotřebičů pali. Komíny s jedním připojeným spotřebičem však fungují spolehlivěji a bezpečněji než společné komíny. Vykazují lepší tah.
  • Minimální vzdálenost sopouchu od stropu je dle normy 50 cm.

Při napojení více spotřebičů do jednoho komínového průduchu nesmí být vzájemná vzdálenost sopouchů menší než:

  • 300 mm, pokud je vodorovný úhel mezi sopouchy menší než 90° (2. sopouch je na boční straně),
  • 600 mm, pokud je vodorovný úhel mezi sopouchy větší než 90°. (2 sopouch je na protilehlé straně)

Výpočet výšky komína

Výpočet minimální výšky komínu provádějte s pomocí níže uvedeného obrázku. Pro výpočet výšky u druhého případu, kdy je komín vzdálen od hřebene střechy více než 2 m, si můžete pomoci výpočetní kalkulačkou. Stačí zadat přesnou vzdálenost komína od hřebene do pole a a do pole β zadat hodnotu 10. Poté stiskněte tlačítko vypočítej, následně se Vám v poli b objeví požadovaná hodnota, kterou dosadíte do tohoto vzorce:  minimální výška komína = výška hřebene střechy + 65 cm - b

Minimální výška komínu

Více info: https://www.stavebniklub.cz/33/kominy-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Eju20C...

Napište mi o všem, co vás zajímá...

Týká-li se dotaz záměru stavby kamen, uveďte prosím místo stavby.
Zaškrtněte, prosím, čeho se týká Váše zpráva.
Chci formou emailového zpravodaje získávat informace o slevách, novinkách a konaných akcích webu hlinenakamna.cz
V případě potřeby zašlete půdorys, projektovou dokumentaci domu, kresbu nebo fotografii kamen, aj., co považujete za důležité.
Soubory musí být menší než 5 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg jpeg png bmp pdf rar zip.
CAPTCHA
Tato otázka slouží k ověření že jste skutečný návštěvník a ne spamový automat.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.