CJ BLOK – kvalitní levné komíny a komínové systémy

"CJ BLOK" Sp. z o.o. – kvalitní komíny a komínové systémy.

Americko-polská firma CJ BLOK Sp. z o.o. je významný výrobce vibrolisovaných  stavebních prvků a komínových tvárnic s moderní výrobní technologií.

Hlavním prvkem určujícím jedinečnost komínových systémů CJ BLOK  je jejich komínová tvárnice,  vibrolisovaná z několika frakcí keramzitu v podílu cca 85%.

Komínové tvárnice jsou výsledkem vývoje a dlouholetých zkušeností firmy CJ BLOK při výrobě vibrolisovaných produktů. Jejich vysoká technická úroveň s dokonalou homogenní strukturou v celém svém průřezu vychází z ověřené skladby surovin a optimálního nastavení výrobní linky. Výsledkem je výrobek, který svojí úrovní odpovídá XXI. století.

Komínové tvárnice se vyznačují nízkou hmotností, vysokým tepelným odporem, požární odolností a pevností v tlaku. Tyto jedinečné parametry jsou dosaženy při tloušťce stěny komínového pláště pouze 45 mm.

Vysoký tepelný odpor garantuje:

  • požární bezpečnost - hořlavé materiály mohou být umístěny ve vzdálenosti 20 mm od tělesa komínu
  • možnost postavit komínový systém bez izolace vnitřní keramické vložky v temperovaném prostoru stavby
  • dobrá tepelná izolace spalinového kanálu zabraňuje jeho rychlému ochlazení. Výsledkem je lepší tah komínu, omezená tvorba kondenzátu a lepší  účinnost kotle.

Další přednosti komínových tvárnic CJ BLOK:

  • kalibrovaná výška s tolerancí +/-0,5 mm. Díky tomu je možné používat ve spojích tenkovrstvé tmely nebo polyuretanové lepidlo. Použití tenkovrstvého tmelu odstraní nebo výrazně sníží tepelné mosty v plášti komínu.
  • zkrácení času montáže umožňuje mimo jiné další nový prvek - jádro 1.pláště, které současně zajišťuje usazení kondenzační jímky v ose komína. Nahrazuje vyplnění pláště betonem a tím odpadá čas potřebný na dosažení jeho minimální pevnosti.

Tento tradiční způsob musel být realizován několik dní před zahájením montáže komínu.

Celý komín CJ BLOK je reálné postavit v průběhu jednoho dne.

V současném období uvádíme do prodeje nový komínový systém ENERGO bez minerální  izolace. Tepelný odpor komínových tvárnic vzrostl na R30, objemová hmotnost je cca 500 kg / m³, pevnost v tlaku 3-4 MPa, požární odolnost LA 90 (EI-90).

Díky vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem komínového pláště a upravené konstrukci komínu bude tento nový systém vhodný pro použití v pasívních a nízkoenergetických domech, kde je základní podmínkou zajistit těsnost budovy. Komínový systém CJ Blok ENERGO je doplněn tepelně-izolační a těsnící membránou, která zamezuje odvětrání tepla z komínu mimo stavbu.

Komínové sestavy

Keramické komínové systémy nabízíme v následujícím provedení:

Komínové systémy lze postavit jako jednoprůduchové, dvouprůduchové (PK), jednoprůduchové s ventilací a dvouprůduchové s ventilací (PKW). Pro tento účel dodáváme komínové pláště s vnitřním průměrem 270 mm (označení PK (PKW) 27-1020), nebo s vnitřním průměrem 290 mm (označení PK (PKW) 29-1020). 

Dále je možné komínové systémy rozšířit o samostatné Ventilační šachty (PW). Tyto lze následně využít pro připojení dalšího plastového nebo nerezového komínu o průměru 80 mm pro kondenzační kotle, rozvody elektřiny, vody, datové sítě, antény, centrálního vysavače a pod.

Členská sleva: 
5 %

Cena

NázevCena vč. DPH
CJ BLOK 160/90 výška 5,04 m12 602 Kč
CJ BLOK 180/90 výška 5,04 m12 801 Kč
CJ BLOK 200/90 výška 5,04 m13 167 Kč