Stavební připravenost pro akumulační kamna

Podlaha

 • nespalná podlaha (keramická dlažba, půdovky, cihly, beton, eventuálně speciální plechová tabule nebo skleněná deska) - 80cm v kolmém směru před přikládacími dvířky a 40cm do obou stran.
 • pod soklovou částí kamen nesmí být umístěna tepelná izolace (polystyren) a ani podlahové topení z důvodu velké hmotnosti tělesa.
 • Pro přesné určení výšky základu je potřeba znát budoucí výšku čísté podlahy.

Přízemí

 • Vyžaduje se zpevněný betonový základ s únosností min 700 kg / m2.

Místnosti v patře, podkroví, podsklepené místnosti

 • Ještě před zahájením stavby je nutné provést posouzení statika nebo stavebního dozoru.
 • Stavbu na dřevěnnou konstrukci podlah není možné provádět bez roznášecí desky umístěnou pod kamny.
 • V případě stavby kamen na stropech z tvárnic Miako, hurdisek, panelů, apod. je požádována minimální nosnost konstrukce 700 kg / m2. V případě, že nosnost je nižší, je nutno provést konstrukční opatření v podobě zesílení nosností roznášecí deskou včleněnou do okolních zdí aj.

Stěny

 • Stěny by měly mít již konečnou povrchovou úpravu.
 • Ve stěnách, jež jsou součástí kamen, by nemělo být elektrické vedení, rozvod plynu nebo vody.

Komín

 • V současné době existují tři typy komínů : jednovrstvé, dvouvrstvé a třívrstvé. Komíny jsou obdelníkového, čtvercového a kruhového průřezu. Jednovrstvé a dvouvrstvé komínové systémy jsou do dnešní doby stále technickými normami povoleny, avšak pro odvod spalin v moderních a vysoce účinných spotřebičích jsou již nevhodné.
 • Pro kamna jsou vhodná komínová tělesa s vnitřním průměrem průduchu 160 mm - 180 mm, není však problém pořídit komín s průměrem 200 mm a přes redukce průměr zúžit.
 • Nejmenší dovolená účinná výška kom. průduchu je 5 m. V jednotlivých případech je možno připojit spotřebič i do kom. průduchu s menší účinnou výškou než 5 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška dostačující.
 • Minimální vzdálenost povrchu komínového pláště od hořlavých konstrukcí je 5 cm (tj. vzdálenost komínu od stěn, konstrukcí krovů, obezdívek v půdních prostorách aj.)
Sopouch
 • Sopouchy mají být co nejkratší a přímé. Vnitřní průměr komínu nesmí být menší, než je hrdlo spotřebiče.
 • K jednomu komínovému průduchu lze za určitých podmínek připojit i několik spotřebičů pali. Komíny s jedním připojeným spotřebičem však fungují spolehlivěji a bezpečněji než společné komíny. Vykazují lepší tah.
 • Minimální vzdálenost sopouchu od stropu je dle normy 50 cm.
Minimální výška komínu

 

Automatická regulace vzduchu a Externí přívod vzduchu

 • Pro přívod externího vzduchu je nutno do místa stavby přivést elektrický proud 230 V pro automatickou regulaci. A ve zdi poblíž topidla elektrikářskou krabičku propojenou minimálně jedním elektrikářským husím krkem s místem stavby pro zobrazovací jednotku automatické regulace.

Napište mi o všem, co vás zajímá...

Týká-li se dotaz záměru stavby kamen, uveďte prosím místo stavby.
V případě potřeby mi můžete zaslat pudorys, projektovou dokumentaci domu, nákresek nebo fotografie kamen, aj., co budete považovat za důležité.
Soubory musí být menší než 5 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg jpeg png bmp pdf rar zip.
Všechny Vaše dotazy rád osobně zodpovím. Vaše emailová adresa bude automaticky zařazena do mého adresáře pro občasný informační zpravodaj. V případě, že nemáte zájem o zasílání informací, použijte pro Váš dotaz emailovou adresu v sekci Kamnář a stavitel.
CAPTCHA
Tato otázka slouží k ověření že jste skutečný návštěvník a ne spamový automat.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.